Politique de confidentialité

T60 Immobiliària es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web www.immobiliaria360.com i regula la recollida i l’ús de dades. Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per T60 Immobiliària en qualitat de responsable del tractament. T60 Immobiliària és el titular d’aquest lloc web, d’ara endavant  » T60 Immobiliària ».

Quines dades recollim i amb quina finalitat?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, « LQDP »), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que les dades que es recullen són les que vostè completa al nostre formulari web (incloent-hi el seu nom, cognoms i correu electrònic). Aquest tractament es farà en base al vostre consentiment.

Quant de temps es conservaran les meves dades?

T60 Immobiliària conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a T60 Immobiliària a conservar les seves dades personals T60 Immobiliària conservarà les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, T60 Immobiliària li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà (d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic a  info@immobiliaria360.com. Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Possibles canvis en la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.