Llei d’arrendaments de finques urbanes d’Andorra

Compartim el text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes com a recurs d’utilitat per a totes aquelles persones o empreses que l’utilitzen en el dia a dia per resoldre dubtes i aclarir inquietuds en matèria d’arrendaments de finques urbanes.

Tal com es detalla a la mateixa Llei al Capítol primer, aquesta regula el règim jurídic dels contractes d’arrendament de finques urbanes, tant les destinades a habitatge, com aquelles que es destinen a l’exercici d’una activitat de comerç, indústria, professional , d’ensenyament, o de qualsevol altra classe.

Consulta la Llei d´arrendaments de finques urbanes d´Andorra

 

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*