Traslladar-se a Andorra

Avantatges de viure a Andorra

Són molts els atractius que ofereix aquest petit país situat entre els Pirineus, per això viure a Andorra ja s’ha convertit en l’objectiu de moltes persones. Si vols millorar la teva qualitat de vida, viure en uns dels països més segurs del món i alhora gaudir de grans avantatges fiscals, Andorra és la teva propera destinació.

Sens dubte, Andorra té un dels marcs fiscals més atractius a l’Eurozona.

Traslladar-se a Andorra

Sabem tots els avantatges que Andorra pot oferir a la teva empresa o família i com n’és de atractiu viure en aquest país. No obstant això, hi ha diversos tipus de permís de residència , tot ells diferents. En funció de les teves necessitats, estudiarem la teva situació personal per poder oferir-te les solucions que s’adaptin millor als teus interessos. Ja sigui com a autònom mitjançant la constitució d’una societat andorrana, com a assalariat o per mitjà d’una residència passiva, us ajudarem perquè el vostre trasllat a Andorra sigui òptim.

Invertir a Andorra

La reforma legal i fiscal duta a terme a Andorra, i que ha permès l’homologació a nivell europeu, ha estat la clau per deixar de considerar Andorra com un Paradís Fiscal. Aquest fet ha Andorra dotat d’un gran atractiu i en una oportunitat per als inversors estrangers. L’eliminació de restriccions i obertura a la inversió estrangera per constituir societats i adquirir qualsevol tipus d’actiu, juntament amb un marc fiscal favorable, amb convenis per evitar la doble imposició, és la causa per la qual les peticions de residència han crescut exponencialment als darrers anys. La legislació en matèria de tributació no ha passat de desapercebuda ja que ofereix beneficis com ara, un màxim del 10% per a l’IRPF i IS, l’exempció d’impost no hi ha impost patrimonial, de successions i donacions, i la tributació del 0% de impostos pels beneficis a la compravenda d’accions i fons d’inversió.

La decisió és teva, nosaltres t’ajudem a fer-ho possible.

Inversió estrangera

La inversió estrangera és l’adquisició de béns situats al Principat per persones físiques no residents a Andorra, sempre que no disposin de la nacionalitat andorrana i per persones jurídiques de nacionalitat estrangera. També per a Societats andorranes amb participació estrangera a la capital o als drets de vot sucursals o altres tipus d’establiments permanents a Andorra de no residents en un percentatge igual o superior al 50 per cent, ja sigui directa o indirecta. Igualment, quan almenys el 50% dels drets de vot del seu òrgan de decisió pertanyi a persones físiques no residents o persones jurídiques estrangeres. Les formes dinversió estrangera es poden materialitzar mitjançant aportacions dineràries o no dineràries.

El ministeri competent ha de resoldre la sol·licitud dautorització dinversió estrangera en el termini màxim dun mes.

Tens cap dubte? Els nostres professionals us assessoren.